Galeazzo Franco - A.S.D. KEN KYU KAI

Galeazzo Franco

Tai Chi Chuan – Shaolin Chuan

Cintura Nera 5° grado

TRAINERS' CLASSES

  • Tai Chi Chuanmer 19:30 - 20:30
  • Tai Chi Chuanlun 9:30 - 10:30
  • Shaolin Chuan OVER 10 ANNIgio 17:15 - 18:15